Water Challenge- Rodzinne Zawody na Wodnym Torze Przeszkód

 

Termin 26 lutego 2022 r. (sobota) o godz. 16:00.

Teraz pora na sprawdzenie swoich umiejętności, które nabyliście podczas ostatnich dwóch tygodni na wodnym torze przeszkód. OSiR zaprasza wszystkich śmiałków do spróbowania swoich sił w wodnej rywalizacji!

Zgłoszenia do zawodów prowadzone są w kasie krytej pływalni lub w biurze OSiR  w dniach od 23 lutego 2022 roku do dnia 26 lutego 2022 roku do godziny 15:00.

 1. Kategoria K1 – razem dziewczęta i chłopcy – 6-9 lat
 2. Kategoria K2 – razem dziewczęta i chłopcy – 10- 13 lat
 3. Kategoria K3 – razem dziewczęta i chłopcy – 14-16 lat
 4. Kategoria K4 OPEN +16 – razem kobiety i mężczyźni
 5. Kategoria K6- rodzic + dziecko (mama lub tata + syn lub córka obojętnie w jakim wieku)

 

Regulamin Zawodów dostępny na www.osir.poniatowa.pl, w wydarzeniu na Facebook oraz na holu głównym krytej pływalni.

Zapraszamy do wspólnej zabawy na zakończenie ferii zimowych i na pożegnanie z wodnym torem przeszkód!

REGULAMIN ZAWODÓW- WATER CHALLENGE RODZINNE ZAWODY NA WODNYM TORZE PRESZKÓD

 1. Cel zawodów:
 2. Popularyzacja sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych.
 3. Propagowanie zdrowej rywalizacji i współzawodnictwa sportowego.
 4. Zaprezentowanie klientom Krytej Pływalni OSiR jako przyjaznego miejsca dla spędzania czasu wolnego i rekreacji dla całej rodziny.
 5. Organizatorzy:
 6. OSiR Poniatowa

 1. Współorganizatorzy:
 2. UM Poniatowa
 3. CKPiT Poniatowa

 1. Miejsce:
 2. Kryta pływalni OSiR, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa

 1. Termin:

26 lutego 2022 r. godz. 16:00

 1. Zgłoszenia do zawodów prowadzone są w kasie krytej pływalni lub w biurze OSiR w dniach od 15 lutego 2022 roku do dnia 26 lutego 2022 roku do godziny 15:00

UWAGA: Po tym terminie nie ma żadnej możliwości dopisywania uczestników zawodów, a za prawidłowo zgłoszonego zawodnika uważa się osobę, która dostarczy komplet prawidłowo wypełnionych dokumentów w wyznaczone miejsce.

 1. Zawody będą rozgrywane w następujących kategoriach:
 2. Kategoria K1 –dziewczęta i chłopcy – 6-9 lat (umiejące pływać)
 3. Kategoria K2 –dziewczęta i chłopcy – 10- 13 lat
 4. Kategoria K3 –dziewczęta i chłopcy – 14-16 lat
 5. Kategoria K4 OPEN +16 – razem kobiety i mężczyźni
 6. Kategoria K6- rodzic + dziecko (mama lub tata + syn lub córka obojętnie w jakim wieku)

 1. Zawodnicy muszą wykazywać się umiejętnością pływania zapewniającą bezpieczne utrzymanie się na powierzchni wody oraz samodzielne przemieszczanie się w wodzie (do dyspozycji będą kamizelki asekuracyjne dla najmłodszych roczników lub dla tych co mają obawy).

 1. Nagrody:
 2. Medale i dyplomy za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii,
 3. Dyplomy uczestnictwa dla każdego startującego,
 4. Nagrody niespodzianki za trzy pierwsze miejsca w każdej kategorii, w tym 5 karnetów po dwa bilety dla uczestników /9 biletów/ na wybrany film bajkę lub film rodzinny do realizacji do końca marca

 1. Opłata startowa:

Od Uczestników jest pobierana opłata tylko w wysokości przysługującego biletu wstępu w kasie pływalni przed startem. Koszty organizacyjne pokrywają organizatorzy zawodów oraz sponsorzy. Organizator nie zwraca kosztów podróży. Startujący może ubezpieczyć się dodatkowo we własnym zakresie

 1. Warunkiem udziału w zawodach jest złożenie oświadczenia, iż zawodnik staruje na własną odpowiedzialność. Zawodnicy nieletni zobowiązani są do dołączenia pisemnej zgody rodziców (opiekunów prawnych) na udział w zawodach. Bez tych dokumentów zawodnicy nie zostaną dopuszczeni do udziału w rywalizacji. Dokumenty dostępne są na stronie lub do wypełniania w kasie krytej pływalni.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia ilości liczby zawodników lub skrócenia okresu przyjmowania zgłoszeń zawodników, z powodu dużej ilości zgłoszeń. W takim przypadku zostanie to ogłoszone poprzez stosowne komunikaty.
 2. Zasady przeprowadzenia zawodów:
 3. Zawody przeprowadzone będą seriami na czas, a o kolejności miejsc decyduje najlepszy wynik w danej kategorii. Po każdej kategorii wiekowej nastąpi dekoracja uczestników i wręczenie nagród.
 4. O kolejności startu decyduje organizator zawodów.

 1. Sposób przeprowadzenia zawodów:
 2. Zawodnik siedzi na krawędzi basenu (na stopniu) bezpośrednio przed pierwszym elementem toru przeszkód (STEP). Na sygnał sędziego startuje i dopływa do pierwszego elementu toru. Następnie wspina się na pierwszy element i pokonuje tor przeszkód. Po ostatnim elemencie toru zawodnik zjeżdża do wody i dopływa do brzegu. Sędzia zatrzymuje czas na stoperze w momencie, gdy zawodnik ręką dotknie brzegu.
 3. W przypadku, gdy zawodnik spadnie z któregoś z elementów toru przeszkód, wchodzi na niego w miejscu, w którym spadł i pokonuje go dalej.
 4. Postanowienia końcowe:
 5. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 6. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom – przy czym ich głos jest decydujący w przypadku wątpliwości. Organizator nie zapewnia uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów oraz w celach promocyjnych.

 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

 1. Regulamin jest dostępny na tablicach informacyjnych Krytej Pływalni, na stronie internetowej i Facebook Organizatora zawodów.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content