1. Podstawowe parametry jakie powinny panować w saunie to temperatura powietrza 70°C – 90°C, wilgotność powietrza poniżej 30%.
 2. Kąpiel w saunie polega na przemiennym podgrzewaniu i chłodzeniu ciała w dwóch następujących po sobie cyklach.
 3. Jeden cykl trwa maksymalnie do 25 min w następującej kolejności: 8 – 12 min przebywania w gorącym pomieszczeniu sauny, a następnie8 – 12 min ochłodzenie ciała.
 4. Przed wejściem do sauny należy wziąć kąpiel z użyciem mydła w celu usunięcia z ciała wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń
 5. Dokładnie się osuszyć, nigdy nie należy wchodzić do sauny z mokrymi włosami.
 6. Należy zdjąć metalową biżuterię, aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 7. Przed wejściem do kabiny sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 8. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 9. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ław niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 10. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej z podciągniętymi kolanami.
 11. W czasie kąpieli należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 12. Podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała ani po zakończeniu całej kąpieli, nie jest zalecane używanie mydła.
 13. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest wypoczynek.

W PRZYPADKU ZŁEGO SAMOPOCZUCIA NALEŻY BEZZWŁOCZNIE OPUŚCIĆ SAUNĘ !

Language
Skip to content