Uchwała nr LVII/397/22 Rady Miejskiej w Poniatowej


REGULAMIN KĄPIELISKA OTWARTEGO „W DOLINIE 10. STAWÓW”

 1. Kąpielisko „W Dolinie 10. Stawów” znajduje się w Poniatowej, przy Al. Spacerowej, na stawie nr 8, od strony parku miejskiego.
 2. Zarządcą Kąpieliska jest Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, tel. 81 820 42 90.
 3. Kąpielisko jest czynne codziennie w sezonie letnim w godz. 10:15 – 17:45 w okresie sezonu kąpieliskowego określanego corocznie, w drodze uchwały podejmowanej przez Radę Miejską w Poniatowej.
 4. Dzieci do lat 13. mogą przebywać na terenie kąpieliska oraz kąpać się wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Leżakowanie dozwolone jest na terenie całego kąpieliska, z wyjątkiem ogrodzonego pomostu dla ratowników.
 6. Na kąpielisku obowiązują następujące oznaczenia flag:

1) flaga biała – kąpiel dozwolona,

2) flaga czerwona – zakaz kąpieli,

3) brak flagi – kąpielisko nieczynne, brak dozoru ratowniczego.

 1. Ratownikami są osoby noszące czerwony ubiór z emblematem „WOPR” lub „RATOWNIK WODNY” i/lub czerwony kaszkiet ratownika.
 2. Akwen strzeżony podzielony jest na:

1) brodzik dla dzieci do maksymalnej głębokości 0,3 m ogrodzony siatką,

2) strefa dla nieumiejących pływać do maksymalnej głębokości 1,2 m oznaczona bojkami (pływami) w kolorze czerwonym,

3) strefa do umiejących pływać powyżej 1,2 m oznaczona bojkami (pływami) w kolorze żółtym,

4) granica kąpieliska wyznaczona kolorowymi bojkami (pływami).

 1. Osobom znajdującym się na terenie kąpieliska zabrania się:

1) przekraczać oznaczonych stref dla pływających,

2) wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, którym wywieszona jest czerwona flaga lub gdy flagi nie ma,

3) niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, stwarzać zagrożenia bezpieczeństwa oraz zakłócać i popychać inne osoby do wody, zaśmiecać i brudzić teren kąpieliska.

 1. Na kąpielisku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt, z wyjątkiem strefy do tego wyznaczonej (postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów przewodników) – zakaz ten obowiązuje w sezonie kąpieliskowym.
 2. Uwagi i wnioski należy zgłaszać do obsługi kąpieliska lub w siedzibie OSiR w dni robocze od godz. 7:00 – 15:00.

Language
Skip to content