REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Poniatowej

 1. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania sauny i postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Pływalni.
 2. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dopuszcza się dzieci powyżej 10 roku życia pod opieką osób dorosłych.
 3. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać z sauny wyłącznie po konsultacji ze swoim lekarzem. Za skutki zdrowotne przebywania tych osób w saunie OSiR nie ponosi odpowiedzialności.
 4. Każdy użytkownik sauny zobowiązany jest przed wejściem do kabiny sauny dokładnie umyć mydłem całe ciało pod prysznicem.
 5. Koniecznie należy ze sobą zabrać 2 ręczniki, na jednym z nich będzie się siedzieć lub leżeć w saunie, drugi będzie służył do wycierania po kąpieli pod prysznicem.
 6. Przed wejściem do kabiny sauny należy bezwzględnie zdjąć obuwie basenowe.
 7. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 8. Dla bezpieczeństwa w saunie muszą, znajdować się co najmniej 2 osoby nie więcej jednak niż 6 osób.
 9. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi lub skorzystać z przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w kabinie sauny.
 10. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 11. Osobom przebywającym w pomieszczeniach sauny zabrania się:
  1. wszczynania fałszywych alarmów,
  2. hałasowania, oraz prowadzenia głośnych rozmów,
  3. nieobyczajowego zachowania, bądź zachowania uznanego społecznie za nieprzyzwoite lub obraźliwe,
  4. dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
  5. polewania kamieni pieca sauny wodą lub nierozcieńczonym koncentratem zapachowym.
 12. Za zaistniałe wypadki wynikające z nieprzestrzegania niniejszego regulaminu kierownictwo pływalni oraz obsługa nie ponosi żadnej  odpowiedzialności.

Language
Skip to content