Załącznik do Uchwały nr LXII/429/22

Rady Miejskiej w Poniatowej

z dnia 30 września 2022 r.

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SAUNY SUCHEJ

Sauna jest integralną częścią Krytej Pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej i obowiązują na niej przepisy regulaminu ogólnego.

 1. Podczas korzystania z sauny należy bezwzględnie stosować się do instrukcji użytkowania sauny i postanowień niniejszego regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z Pływalni OSIR.
 2. Sauna czynna jest od godz. 15:00 w dniach pracy krytej pływalni OSiR.
 3. Z sauny mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie, dopuszcza się dzieci powyżej 10 r.ż. pod opieką osoby dorosłej.
 4. Dla bezpieczeństwa w saunie muszą znajdować się co najmniej 2. osoby, ale nie więcej niż 6. osób.
 5. Osoby chore oraz o niestabilnym stanie zdrowia mogą korzystać z sauny wyłącznie po konsultacja ze swoim lekarzem.
 6. Przed wejściem do kabiny sauny należy BEZWZGLĘDNIE:
 • pod prysznicem dokładnie umyć mydłem całe ciało w celu usunięcia wszelkich kosmetyków i zanieczyszczeń,
 • zdjąć obuwie basenowe i strój kąpielowy/ kąpielówki,
 • dokładnie się osuszyć (nigdy nie należy wchodzić do sauny z mokrymi włosami).
 • mieć ze sobą 2. ręczniki- na 1. z nich będzie się siedzieć lub leżeć w saunie, 2. będzie służyć do okrycia się,
 • zdjąć metalową biżuterię aby uniknąć ewentualnego poparzenia.
 1. W saunie należy siadać na ręczniku oraz trzymać na nim stopy, a ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. Wszelkie skaleczenia, problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie samopoczucia należy niezwłocznie zgłaszać najbliższemu pracownikowi obsługi lub skorzystać z przycisku sygnalizacyjnego, który znajduje się w kabinie sauny.
 3. Zabrania się korzystania z sauny osobom chorym na choroby zakaźne, z zewnętrznymi widocznymi schorzeniami dermatologicznymi lub z opatrunkami.
 4. Osobom przebywającym w pomieszczeniach sauny ZABRANIA SIĘ:
 • leżenia lub siedzenia bezpośrednio na deskach ławki (bez użycia rozścielonego ręcznika),
 • nieuzasadnionego używania dzwonka alarmowego,
 • dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektrycznych i grzewczych,
 • polewania kamieni pieca sauny wodą lub rozcieńczonymi koncentratami zapachowymi.
 1. Podstawowe parametry jakie powinny panować w saunie to: temperatura powietrza 70- 90°C, wilgotność powietrza poniżej 30%.
 2. Kąpiel w saunie polega na przemiennym podgrzewaniu i chłodzeniu w dwóch następujących pod sobie cyklach.
 3. Jeden cykl trwa maksymalnie do 25 min w następującej kolejności:
 • 8-1 2 min. przebywania w gorącym pomieszczeniu sauny,
 • 8- 12 min. ochłodzenie ciała.
 1. W czasie nagrzewania ciała należy stopniowo przemieszczać się z ławek niższych na wyższe w zależności od tolerancji organizmu.
 2. W saunie przebywa się w pozycji leżącej lub siedzącej z podciągniętymi kolanami.
 3. W czasie kąpieli należy dążyć do rozluźnienia mięśni i osiągnięcia jak największego odprężenia psychicznego: należy zachować spokój i ciszę.
 4. Podczas zabiegów związanych z wychładzaniem ciała ani po zakończeniu całej kąpieli, nie jest zalecane używanie mydła.
 5. W przerwie i po zakończeniu pobytu w saunie wskazany jest odpoczynek.
 6. O każdej sytuacji zagrażającej bezpieczeństwu w saunie oraz jej uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić obsługę obiektu.

Language
Skip to content