REGULAMIN

RODZINNEGO SPŁYWU KAJAKOWEGO PO CHODELCE

 

 1. CEL :  Popularyzacja spływu kajakowego jako formy aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.

Integracja społeczności gminnej i powiatowej

                          Kształtowanie wytrzymałości jako formy zdrowego, rodzinnego stylu życia

 1. ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
 • TERMIN I MIEJSCE :

 Termin : 26.05.2023 (niedziela), godz. 7:50 Zbiórka,  godzina 8:00 – wyjazd busem Miejsce wyjazdu: Przystanek Główny w Poniatowej, zakończenie i powrót busem na Przystanek Główny w Poniatowej około godziny 14:00

IV .       WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

 1. W spływie mogą wziąć udział osoby, które ukończyły 18 lat.

 2.Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w spływie pod opieką pełnoletniego opiekuna prawnego.

 1. Minimalny wiek dziecka mogącego wziąć udział w Spływie Kajakowym pod opieką osoby dorosłej wynosi 7 lat. Dzieci poniżej 18 r. ż. Płynąć w kajaku wyłącznie z pełnoletnim opiekunem (kajak mieści 2 osoby)
 2. Weryfikacja uczestników odbędzie się w dniu spływu bezpośrednio przed wyjazdem.
 3. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa podczas spływu kajakowego.
 4. Zapisy trwają do 22 maja i odbywają się poprzez wypełnienie formularza elektronicznego na stronie internetowej ośrodka: www.osir.poniatowa.pl bądź osobiście w biurze OSiR (ul. 1 Maja 8) codziennie od 7:00-15:00.
 5. Koszt udziału w spływie wynosi 110 zł/za osobę i obejmuje: wypożyczenie kajaków, poczęstunek (kiełbaska + dodatki), woda, przejazd busem na miejsce startu spływu oraz powrót do Poniatowej, ubezpieczenie NNW.
 6. Warunkiem uczestnictwa w spływie jest uiszczenie opłaty wpisowej nie później niż do 22 maja na numer konta: 32 8735 0007 0006 5360 2000 0100 bądź osobiście w biurze OSiR (ul. 1 Maja 8) codziennie od 7:00-15:00.
 7. Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu na spływ decyduje kolejność zgłoszenia oraz uiszczenie opłaty wpisowej.
 8. Po uiszczeniu opłaty wpisowej istnieje możliwość rezygnacji z uczestnictwa w spływie nie później niż do 24 maja. Po tym terminie opłata wpisowa nie będzie zwracana i uczestnicy nie będą mieli możliwości jej odzyskania.
 9. Spływ ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym na trasie rajdu nie będzie obsady sędziowskiej, nad bezpieczeństwem będzie czuwał organizator rajdu.
 10. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie spływu, wynikające z winy uczestnika .
 12. Uczestnicy biorący udział w wydarzeniu wyrażają zgodę na utrwalenie swojego wizerunku na zdjęciach i materiałach wideo, które mogą być zamieszczone w mediach społecznościowych ośrodka.
 13. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w trakcie imprezy na kąpielisku.
 14. Regulamin imprezy jest dostępny na stronie www.osir.poniatowa.pl oraz na platformie Facebook Ośrodek Sportu i Rekracji w Poniatowej. Zapisanie na spływ oznacza, że uczestnik zapoznał się z treścią regulaminu i akceptuje jego warunki.
 15. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.

PLAN TRASY  SPŁYWU:

Godz. 7:50 – zbiórka na przystanku głównym w Poniatowej – godz.  8:00 – wyjazd busem do Kosiorowa – godzina 8:30 – rozpoczęcie spływu trasą prowadzącą przez: Kosiorów – Szczekarków – Podgórz – Kazimierz Dolny (w połowie trasy przewidziany jest postój na ognisko połączone z pieczeniem kiełbasek) – powrót do Poniatowej około godziny 14:00

 


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content