Nie zwalniamy tempa i z przyjemnością informujemy, że przygotowaliśmy dla Was kolejne wydarzenie 👉🥳🤩

Rodzinny Rajd Rowerowy połączony z przejazdem drezynami rowerowymi od Nadwiślańska Kolej Wąskotorowa już drugi raz w historii zawitał do naszego kalendarza imprez 🚴👨‍👩‍👧‍👦😎

REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
I. CEL:
Popularyzacja rajdu rowerowego jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Integracja społeczności gminnej i powiatowej
Kształtowanie wytrzymałości jako formy zdrowego, rodzinnego stylu życia
II. ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
III. TERMIN I MIEJSCE :
Termin : 16.06.2024 (niedziela), godz. 9:00 2. Start i meta – Przystanek Główny w Poniatowej

IV . WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1. W rajdzie mają prawo startu osoby, które ukończyły 18 lat.
2.Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod opieką opiekuna prawnego
3. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą posiadać kask zabezpieczający głowę.
5. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą posiadać sprawny technicznie rower oraz zestaw naprawczy wyposażony w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalający na naprawę przebitej opony.
6. Rajd odbędzie się przy nieograniczonym ruchu drogowym.
7. Każda drezyna rowerowa może pomieścić 4. osoby, a na każdą z nich musi przypadać przynajmniej jedna osoba dorosła.
8. Koszt zapisu na rajd rowerowy wynosi 27,50 zł za osobę (opłata za wynajem drezyny rowerowej), którą uregulować należy do 14.06.2024r. w biurze OSiR Poniatowa (warunek uczestnictwa w rajdzie).
9. Po zakończonym przejeździe drezynami rowerowymi odbędzie się ognisko wraz z pieczeniem kiełbasek (każdy uczestnik zaopatruje się w prowiant we własnym zakresie).
10. Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani przed rajdem. Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w rajdzie na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
11. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa, przepisów ruchu drogowego oraz poleceń prowadzącego rajd.
12. Uczestnicy podzieleni zostaną na grupy (peletony) średnio po 10-15 osób w grupie.
13. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym na trasie rajdu nie będzie obsady sędziowskiej, nad bezpieczeństwem będzie czuwał organizator rajdu.
14. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie rajdu, wynikające z winy uczestnika rajdu.
16. Przypadki konieczności pomocy medycznej zgłaszane są organizatorowi (służbie porządkowej), który w zależności od potrzeb, albo udziela pomocy przedmedycznej, albo zwraca się o pomoc medyczną.

 1. OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW RAJDU:
  1. Przestrzeganie regulamin rajdu.
  2. Stosowanie się do poleceń wydawanych przez koordynatora rajdu, opiekuna grupy.
  3. Posiadanie niezbędnej wiedzy i umiejętności poruszania się po drogach.
  4. Posiadanie karty rowerowej (dotyczy osób niepełnoletnich powyżej 10. roku życia).
  5. Poruszanie się na trasie rajdu zgodnie z zasadami określonymi
  6. Posiadanie sprawnego technicznie roweru oraz zestawu naprawczego wyposażonego w podstawowe klucze do roweru oraz pozwalającego na naprawę przebitej opony.
  7. Uczestniczenie w całym rajdzie, od startu do jego oficjalnego zakończenia.
  8. Stosowanie się do zakazów:
  1) spożywania alkoholu i innych środków odurzających,
  2) używania otwartego ognia,
  3) poruszania się po uprawach rolnych, szkółkach leśnych i terenach prywatnych,
  4) posiadania i używania w trakcie trwania rajdu szklanych butelek, naczyń, itp. oraz ostrych przedmiotów,
  5) wcześniejszego opuszczania rajdu bez powiadomienia przewodnika grupy.
  9. Niezaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.
  10. Uwzględnienie, w miarę możliwości, zaleceń organizatora rajdu:
  1) zabrania na rajd telefonu komórkowego,
  2) używania w trakcie trwania rajdu kasku ochronnego,

 1. ZASADY PORUSZANIA SIĘ NA TRASIE RAJDU:
  1. Uczestnicy rajdu poruszają się zgodnie z przepisami ruchu drogowego.
  2. Wszyscy uczestnicy rajdu poruszają się za przewodnikiem, w rzędzie.
  3. Ruch odbywa się prawą strona drogi, w odległości 30-50 cm od jej krawędzi, a na drogach leśnych i śródpolnych zachowuje się jedynie ruch prawostronny.
  4. Jadąc rzędem należy zachować odległość między rowerami co najmniej 2. m, a przy zjazdach – 5. m.
  5. Należy jechać równo i spokojnie. Nie dopuszczalne jest tarasowanie drogi, jazda równoległa i ciągłe zmiany pozycji, a także jazda bez trzymania kierownicy oraz zdejmowanie stóp z pedałów.
  6. Każdy manewr na drodze musi być przeprowadzony z upewnieniem się o możliwości bezpiecznego jego wykonania oraz odpowiednio wcześniej zasygnalizowany.
  7. Przy zjazdach nie należy rozpędzać roweru, nie wolno też wyprzedzać; szybkość należy kontrolować przez hamowanie.
  8. Wszelkie ewentualne naprawy sprzętu i inne sytuacje wymagające postoju zawodników muszą odbywać się w miejscu powstałej awarii w sposób nieutrudniający jazdy innym uczestnikom rajdu
  9. Podczas postoju nie należy tarasować drogi.
  10. Dziecko powinno jechać od strony krawężnika, a opiekun obok niego od strony środka drogi.

PLAN TRASY RAJDU:
START: godz. 9:00 – wyjazd z Przystanku Głównego– trasa ok. 8 km do Karczmisk – przejazd drezyną rowerową ok. 12 km – ognisko – powrót- ok. 8 km do Poniatowej
META: godz. 14:00- Indywidualny powrót do domu uczestników rajdu.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content