Informujemy, że okresie, gdy na basenie jest wodny tor przeszkód (15 lipiec- 15 sierpień), dla pływających udostępnione są DWA tory

REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

 1. Wodny tor znajduje się na terenie pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej.
 2. Wodny tor przeszkód jest dostępny w godzinach otwarcia pływalni.
 3. Korzystanie z wodnego toru przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.
 4. Dzieci od 6 do 7 roku życia umiejące pływać mogą korzystać z wodnego toru przeszkód wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Z wodnego toru przeszkód jednorazowo może korzystać 15 osób.
 6. Przed wejściem na tor korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. Natychmiast powiadamiać najbliższego ratownika.
 8. Na terenie wodnego toru przeszkód zabrania się:
 • Wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.
 • Skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu
 • Korzystania z wodnego toru przeszkód w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej)
 • Przepływania pod modułami (pod torem przeszkód)
 • Zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób
 • Wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadając rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie wodnego toru przeszkód obowiązuje ruch jednostronny.
 3. Osoby korzystające z wodnego toru przeszkód obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie krytej pływalni w Poniatowej.
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/ oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usunięte z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 5. Skargi, wnioski i uwagi należy kierować do Dyrektora OSIR.
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 15.07.2019 roku i obowiązuje do chwili demontażu przeszkód (15.08.2019).
Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content