Już jest 🤩🤩🤩
Wodny Tor Przeszkód przyjechał do nas dzisiaj w nocy i będzie na naszej pływalni przez najbliższe 2 tygodnie ferii zimowych!
Zapraszamy wszystkich chętnych w poniższych godzinach:
1 tydzień ferii: 14-18 lutego 2022 w godz.:
14:00- 15:45 darmowe wejścia dla dzieci i młodzieży (zapisy)
15:45- 22:00 dla wszystkich, wejścia płatne wg. cennika
(ostatnie wejście o 21:00)
2 tydzień ferii: 21-25 lutego 2022 w godz.:
8:00-10:00 dla wszystkich, wejścia płatne wg. cennika
10:00-14:00 darmowe wejścia dla dzieci z zajęć feryjnych
14:00- 15:45 darmowe wejścia dla dzieci i młodzieży (zapisy)
15:45- 23:00 dla wszystkich, wejścia płatne wg. cennika
(ostatnie wejście o 21:40)
Weekendy: 19-20 i 26-27 lutego 2022 w godz.:
15:00- 23:00 dla wszystkich, wejścia płatne wg. cennika
(ostatnie wejście o 21:40)
Regulamin korzystania z Wodnego Toru Przeszkód:
1. Korzystanie z Wodnego Placu Zabaw dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać powyżej 6 roku życia (w przypadku wątpliwości, dziecko przejdzie test pływania poprowadzony przez ratownika)
2. Dzieci do lat 10 mogą korzystać z wodnego placu zabaw wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich (dla wejść bezpłatnych dla dzieci i młodzieży o godz. 14:00 i 15:00 obecni są animatorzy)
3. Z Wodnego Placu Zabaw jednorazowo może korzystać 15 osób.
4. Przed wejściem na plac zabaw korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty !!!
5. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
6. Na terenie Wodnego Placu Zabaw zabrania się:
 wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
 skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu,
 korzystania z Wodnego Placu Zabaw w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
 zabrania się przepływania pod modułami,
 zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
9. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
7. Na terenie Wodnego Placu Zabaw obowiązuje ruch jednokierunkowy.
9. Osoby korzystające z wodnego placu zabaw obowiązane są do ścisłego przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie krytej pływalni OSiR.
9, Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu krytej pływalni OsiR bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
10. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać obsłudze basenu, w sekretariacie OSiR lub e-mailowo na sekretariat@osir.poniatowa.pl.
11. Regulamin wchodzi w życie dnia 14.02.2022 r. i obowiązuje do chwili demontażu placu zabaw (27.02.2022 r.)
Bądźcie z nami!
Na zakończenie ferii szykujemy dla Was niespodziankę: 26 lutego 2022 r. (sobota) odbędzie się Water Challenge- Rodzinne Zawody na Wodnym Torze Przeszkód 💦
Szczegóły niebawem 😄

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content