Regulamin Turnieju

Plażowej Piłki Siatkowej

W Kategorii OPEN (16+)

 

 

 1. Miejsce i Termin

 

Boiska do siatkówki plażowej przy Kąpielisku w Dolinie 10. Stawów w Poniatowej 13.08.2021 r. / Niedziela/ Godzina 10.00

 1. Organizatorzy

 

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej. 

III. Cele turnieju

– Umożliwienie rywalizacji sportowej

– Promocja i popularyzacja piłki siatkowej  wśród mieszkańców Gminy Poniatowa i powiatu opolskiego

– Integracja społeczności lokalnej

– Propagowanie zdrowego stylu życia

 1. Warunki uczestnictwa

 

Turniej przeznaczony jest dla wszystkich uczestników od 16 r. ż.

Warunkiem uczestnictwa jest uiszczenie opłaty wpisowej (30 zł/osoba), płatności dokonujemy gotówką w dniu zawodów w biurze zawodów.

 

 

 

 1. System rozgrywek

 

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom drużyn na odprawie w dniu 13.08.2021 r. o godz. 9.45 na miejscu turnieju

.

 1. Przepisy i skład drużyny

 

 • spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 15 pkt. z przewagą dwóch punktów, przy stanie 1:1 (Tie-break) – dogrywka.;
 • obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki (dozwolona wyłącznie zagrywka tenisowa lub dolna, a piłka musi być podrzucona przed wykonaniem zagrywki);
 • obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową plażową
 • pozostałe ustalenia zgodne z regulaminem PZPS.

Punktacja:

     za zwycięstwo 2 pkt., porażka 1 pkt., walkower 0 pkt.                         

Kolejność zespołów ustala się według ilości zdobytych punktów.                                                                 

W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn  o zajętym miejscu decydują:

 • lepszy stosunek setów z całych rozgrywek;
 • lepszy stosunek małych punktów z całych rozgrywek;
 • wynik bezpośrednich spotkań.

VII. Postanowienia końcowe

 1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
 2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział                          w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział                   w turnieju.
 3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
 4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą

dokument potwierdzający ich tożsamość.

 1. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .
 2. Zgłoszenie do zawodów jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu.
 3. Prawo interpretacji regulaminu przysługuje organizatorom – przy czym ich głos jest decydujący w przypadku wątpliwości. Organizator nie zapewnia uczestnikowi dodatkowego ubezpieczenia na życie, zdrowotnego, OC, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem uczestnika w imprezie oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności. Każdy zawodnik startując w imprezie w pełni akceptuje regulamin zawodów i startuje na własną odpowiedzialność.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania wizerunku zawodników w materiałach fotograficznych i filmowych z zawodów w mediach społecznościowych OSiR oraz stronie internetowej w celach promocyjnych.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany treści Regulaminu.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
 2. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.
 3. Wyniki oraz tabele będą dostępne na stronie www.osirponiatowa.pl oraz na Facebooku (profil OSiR Poniatowa)
 4. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator

 

VIII. Nagrody

 

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content