Regulamin Turnieju Piłki Nożnej
z Okazji Dnia Trzeźwości
14 czerwca 2015
I. Miejsce i Termin

Kompleks sportowy Orlik 1 (przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 9 w Poniatowej)
14.06.2015 r. / niedziela / Godzina 10.00

II. Organizatorzy

Stowarzyszenie Klub Abstynenta “Animus” w Poniatowej
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej.
Animatorzy Sportu na Orliku.

III. Cele turnieju
– Umożliwienie rywalizacji sportowej drużyn piłkarskich
– Promocja i popularyzacja piłki nożnej wśród mieszkańców Gminy Poniatowa
– Integracja społeczności lokalnej
– Propagowanie zdrowego stylu życia

IV. Warunki uczestnictwa

Turniej przeznaczony jest dla wszystkich klubów abstynenta.
V. System rozgrywek

System rozgrywek uzależniony jest od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie ustalony przez organizatorów i podany kapitanom/kierownikom drużyn na odprawie w dniu 14.04.2014 r. o godz. 9 30 na Orliku1 (przy Szkole Podstawowej ul. Szkolna 9 w Poniatowej)
VI. Przepisy i skład drużyny

Obowiązywać będą przepisy gry w piłkę nożną z wyjątkiem gry ,,bez spalonego”.

1.Zespoły rywalizują w 6 osobowych składach (bramkarz i pięciu zawodników w polu ).
2. Zmiany odbywają się systemem hokejowym.
3. Zespoły biorące udział w turnieju powinny posiadać jednolite stroje.
4. Obowiązuje gra w obuwiu przeznaczonym na orlik(turfy, halówki), zakaz gry w butach piłkarskich korkach.
5. Na terenie boiska mogą przebywać jedynie zespoły rozgrywające mecz. Zawodnicy rezerwowi powinni znajdować się na ławce rezerwowych.
6. Za zwycięstwo drużynie przyznawane są 3 pkt., za remis 1 pkt., za porażkę 0 pkt.
7. O kolejności miejsc w tabeli decydują kolejno:
a) liczba zdobytych punktów,
b) wyniki bezpośrednich spotkań zainteresowanych drużyn,
c) ogólny stosunek bramkowy ze wszystkich spotkań uzyskany przez drużynę,
d) przy identycznym stosunku bramkowym decyduje większa liczba strzelonych goli.
e) losowanie
8. Kary dyscyplinarne :
a) żółta kartka – kara 2 minuty, zawodnik który otrzyma 2 żółtą kartkę w meczu otrzymuje kartkę czerwoną
b) czerwona kartka – drużyna gra w niekompletnym składzie do końca meczu, zawodnik otrzymujący czerwoną kartkę pauzuje w kolejnym meczu.
c) niesportowe zachowanie – wykluczenie z turnieju
9. W czasie trwania turnieju zawodnik może grać tylko w jednej drużynie.
10. Gdy drużyna wycofa się z turnieju wyniki -punkty-bramki z jej udziałem są anulowane.
11. Drużyna, która nie stawi się na mecz(10 min po godzinie rozpoczęcia), zostaje ukarana walkowerem 3:0,
12. Warunkiem zezwolenia drużyny na mecz jest minimum 4 graczy (3 w polu +bramkarz)
14. W przypadku wybicia piłki poza teren Orlika, drużyna jest zobowiązana do jej przyniesienia.
15. Czas trwania meczu : 2 x 8min ( 2 min przerwa miedzy połowami) ,
w fazie pucharowej gdy wynik meczu jest remisowy następuje dogrywka 2 x 5min a jeżeli to nie przyniesie rozstrzygnięcia to rzuty karne.
16. Podczas wprowadzania piłki do gry, przepisowa odległość od piłki to 5 metrów.
17. Rzut z autu wykonuję się tylko i wyłącznie zza głowy trzymając piłkę obiema rękami i stojąc obiema nogami na linii. Przy pomocy tego rzutu nie można bezpośrednio strzelić gola.
18. Wszystkie rzuty wolne są bezpośrednie na gwizdek.
19. Gra wślizgami jest całkowicie zabroniona.
20 Kapitan jest jedyną osobą która może prowadzić dyskusję z sędzią.
21. Przeklinanie jest karane żółtą kartką i karą 2 min.
VII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
4.Na obiekcie jest kategoryczny zakaz gry w „korkach”
5. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
6. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą
dokument potwierdzający ich tożsamość.
7. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .
8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
10. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.
11. Wyniki oraz tabele będą dostępne na stronie www.osirponiatowa.pl

VIII. Nagrody

Najlepsze drużyny z miejsc I-III otrzymają pamiątkowe puchary.
Korzystający z obiektu są zobowiązani do przestrzegania Regulaminu kompleksu Sportowego ,,Orlik 2012”.

UWAGA !!!
Na obiekcie Orlik 2012 w Poniatowej jest kategoryczny zakaz spożywania alkoholu oraz palenia papierosów.

Animatorzy Olika nie ponoszą odpowiedzialności za ewentualne kontuzje i obrażenia powstałe w trakcie turnieju.

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content