Specjalny tor przeznaczony jest do uprawiania sportów ekstremalnych do których należą: jazda na deskorolce, BMX, wyczynowa jazda na rolkach. W skład skateparku wchodzi Bank Ramp, Quarter Pipe, Funbox z murkiem 3/3 i poręczą 2/3, Piramida, Ławka Grindbox oraz Poręcz prosta. Skatepark udostępniony jest w godzinach otwarcia ” Orlika ”. Zapraszamy

REGULAMIN SKATEPARKU

 1. Urządzenia skateparku przeznaczone są wyłącznie do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i BMX-ach.
 2. Każda osoba korzystająca z urządzeń skateparku ma obowiązek używania kasku ochronnego oraz kompletu ochraniaczy przez cały czas jazdy.
 3. Za ewentualne wypadki jakie mogą się zdarzyć podczas jazdy, nie spowodowane zaniedbaniami administratora skateparku, wyłączną odpowiedzialność ponosi osoba korzystająca z urządzeń; użytkownicy korzystają ze skateparku na własną odpowiedzialność.
 4. W przypadku osób niepełnoletnich odpowiedzialność ponoszą ich prawni opiekunowie.
 5. Na każdym z elementów mogą przebywać maksymalnie 3 osoby.
 6. Na górnych pomostach mogą przebywać jedynie te osoby, które potrafią na nie samodzielnie wjechać.
 7. Na jednym elemencie może jeździć maksymalnie jedna osoba.
 8. Chodzenie po konstrukcjach, przebywanie w strefie najazdów oraz zeskoków z przeszkód jest zabronione.
 9. Zabrania się wnoszenia na teren skateparku napojów alkoholowych, opakowań szklanych czy innych przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników. Jazda i przebywanie na terenie skateparku osób, znajdujących się pod wpływem alkoholu lub środków odurzających jest zabroniona.
 10. Na terenie skateparku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających.
 11. Osoby, które w jakikolwiek sposób będą zakłócały pobyt na terenie skateparku innym użytkownikom będą usuwane z terenu skateparku przez upoważnione osoby.
 12. Ryzyko związane z amatorskim i wyczynowym uprawianiem sportu ponosi uprawiający w związku z czym administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody zarówno na osobie jak i na mieniu wynikłe z korzystania z  urządzeń skateparku jako związanymi z ryzykiem sportowym.
 13. Każdy użytkownik jest zobowiązany do wykorzystywania urządzeń skateparku tylko zgodnie z ich przeznaczeniem oraz do niezwłocznego powiadomienia administratora o zauważonych ewentualnych uszkodzeniach urządzeń w trosce o zdrowie własne i pozostałych użytkowników.
 14. Pamiętaj o innych użytkownikach skateparku, nie jeździsz sam!
 15. W przypadku większej ilości osób w skateparku poinformuj innych, że właśnie zjeżdżasz z przeszkody (Bank, Quarter, Rampa) poprzez podniesienie ręki, kontakt wzrokowy itp.
 16. Zabrania się korzystania ze skateparku następującym osobom:
  • kontuzjowanym (skręcone kolana, kostki itp. )
  • z chorobami układu ruchowego,
  • z wadami serca,
  • chorymi na epilepsję,
  • kobietom w ciąży,
 17. Jazda na rolkach i deskorolce są to sporty niebezpieczne, nawet przestrzeganie powyższych zasad nie gwarantuje uniknięcia urazów.

PAMIĘTAJ !

Nic nie chroni przed upadkiem z przeszkód, nie przeceniaj swoich możliwości, nie wykonuj akrobacji bez sportowego przygotowania!!

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content