Za chwilę w kalendarzu wybije czerwiec więc oznacza to, że rusza akcja Rowerowa Stolica Polski 🚴🏣🇵🇱 podczas, której przez najbliższy miesiąc odbywa się rywalizacja o to, które miasto wykręci dla siebie najlepszy rezultat kilometrowy ➡️🚵‍♂️
W tym roku Poniatowa jest jednym z miast biorących udział w tej akcji dlatego mocno liczymy na wsparcie wszystkich miłośników aktywności fizycznej na dwóch kółkach 🤗🫵
Wystarczy pobrać aplikację „Aktywne Miasta” 📲, założyć w niej swoje konto i rejestrować swoje trasy rowerowe. Każdy kilometr się liczy! Zatem telefony w dłoń , wyciągamy swoje maszyny i ruszamy w trasę 💪🔥🔥🔥
Aplikacja „Aktywne Miasta” jest dostępna za darmo w sklepie Google Play lub App Store 🆓. Dzięki niej możesz dołączyć do rywalizacji , zapisywać swoje trasy i zbierać punkty dla naszego miasta. Nie ma znaczenia, gdzie jeździsz na rowerze – ważne, żebyś robił to jak najczęściej i z przyjemnością 😁 dzięki czemu zadbasz o swoją formę oraz kondycje fizyczną 😎💪🔝
Puchar Rowerowej Stolicy Polski 🏆 trafi do miasta, które uzyska najlepszy wynik wg klasyfikacji ogólnej. Jest to suma wszystkich kilometrów uczestników rywalizacji lokalnej podzielona przez ilość mieszkańców miasta. Zatem im więcej będziemy jeździć, tym większe mamy szanse na zwycięstwo !
Jeśli chcesz być na bieżąco z informacjami o rywalizacji, polub Nasz profil na FB 👍 i zaangażuj w akcję swoją rodzinę oraz znajomych 🤩👨‍👨‍👧‍👧🙋‍♂️✅
Przypominamy o kilku ważnych zasadach: 👇
1. Rywalizacja o puchar „Rowerowej Stolicy Polski 2023” trwa od 1 do 30 czerwca 2023
2. Aby aplikacja naliczyła kilometry dla Poniatowej, musisz:
➡️ pobrać aplikację Aktywne Miasta ze sklepu Google Play lub App Store i zainstalować ją na swoim smartfonie
➡️ zarejestrować się w aplikacji i utworzyć swoje konto, na którym będą zapisywane przebyte kilometry
➡️ wybrać miasto, dla którego będą naliczane przejechane kilometry (czyli Poniatowa 😁)
➡️ wybrać aktywność fizyczną, która nas dotyczy tj. Jazda Rowerem 🚴
3. Liczy się suma kilometrów przejechanych w czerwcu przez wszystkich uczestników podzielona przez liczbę mieszkańców Poniatowej x 1000
4. Jeśli zmienisz grupę w trakcie rywalizacji, twoje dotychczasowe kilometry zostaną w starej grupie, a w nowej zaczniesz od zera.
Dokładnie tyle wystarczy, aby rozpocząć udział w rywalizacji. Reszta zależy od tego ile dadzą z siebie nasze nogi i rowery 😄
Poniżej dokładny terminarz planowanych rajdów 👇🚴‍♀️
Start ➡️ parking OSiR (ul. Kraczewicka 31)
🗓 02.06. ⏱ 19:00
🗓 09.06. ⏱ 19:00
🗓 16.06. ⏱ 19:00
🗓 23.06. ⏱ 19:00
🗓 30.06. ⏱ 19:00
Dla uczestników, którzy uzyskają 3 najlepsze wyniki pod względem przejechanych kilometrów przygotowaliśmy pamiątkowe nagrody za miejsca I-III 🏆🚴‍♂️
Razem możemy więcej 😍💪 Dlatego szykujemy swoje “maszyny” ➡️🚴😁 i “kręcimy” dla Naszej ukochanej Poniatowej ❤️
REGULAMIN
Rywalizacji Rowerowa Stolica Polski
I. CEL: Popularyzacja jazdy rowerem jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Integracja społeczności gminnej i powiatowej
Kształtowanie wytrzymałości jako formy zdrowego, rodzinnego stylu życia
Promocja turystyki rowerowej.
II. ORGANIZATOR :
Organizator główny, Miasto Bydgoszcz, z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1, 85-102
Bydgoszcz
Współorganizator: Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa
III. TERMIN I MIEJSCE :
Rywalizacja odbywać się będzie w okresie od dnia 1 do dnia 30 czerwca w 2023 r. w Miastach, które zgłosiły się do akcji
IV . WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:

Dzieci do lat 10 mogą wziąć udział w rajdzie tylko i wyłącznie pod opieką rodzica/ opiekuna.

Dzieci i młodzież powyżej 10 r/ż posiadające kartę rowerową mogą brać udział w rajdzie bez opieki osoby dorosłej.

W przypadku braku posiadania karty rowerowej dzieci pomiędzy 10-18 r/ż mogą wziąć udział w rajdzie tylko pod opieką osoby dorosłej.


1. Udział w Projekcie ma charakter otwarty. Prawo startu mają wszystkie zainteresowane
osoby spełniające warunki, o których mowa poniżej.
2. Warunkiem udziału w Rywalizacji jest:
1) Pobranie aplikacji “Aktywne Miasta” i dołączenie do Treningu/Rywalizacji o „Puchar
Rowerowej Stolicy Polski” oraz wyboru Lokalnego Organizatora;
2) Wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu dostępnego na stronie
internetowej i w aplikacji;
3) Przystąpienie do Treningu/Rywalizacji w okresie od dnia udostępnienia w aplikacji panelu
Trening i Rywalizacja do dnia 30 czerwca 2023r. Dotyczy aktywności jazda na rowerze
i kolarstwo;
4) Akceptacja udziału w Projekcie na własną odpowiedzialność mając na uwadze
niebezpieczeństwa i ryzyka wynikające z charakteru i długości przejazdów rowerowych, które
mogą polegać, m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub życia;
5) Wyrażenie zgody na publikowanie wizerunku w przekazach telewizyjnych, radiowych,
internetowych i w formie drukowanej , a także na przesyłanie przez Organizatora,
na wskazany adres mailowy Uczestników, informacji dotyczących promocji produktów i usług
sponsorów oraz partnerów Rywalizacji.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do udzielenia oficjalnym partnerom oraz sponsorom Projektu
sublicencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku, o którym mowa poniżej,
w zakresie nie szerszym niż zakres udzielonej mu licencji.
4. Wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie i przetwarzanie utrwalonego w formie fotografii
lub zapisu wideo wizerunku. Uczestnik udziela Administratorowi danych osobowych
i Organizatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie licencji na wykorzystanie
i przetwarzanie utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
1) Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie
w dowolnej formie;
2) Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której
utrwalono wizerunek w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera
w zakresie jego udziału w Rywalizacji;
3) Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej;
4) Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku;
5) Publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie,
a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
6) Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach
5. Przystąpienie do Projektu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem regulaminu Projektu.
V. ZASADY RYWALIZACJI
1. Projekt odbywa się poprzez aplikację “Aktywne Miasta”.
2. Do Projektu można przystąpić od dnia udostępnienia Treningu/Rywalizacji w aplikacji do dnia
30 czerwca w 2023 r.
3. W Treningu/Rywalizacji liczone są wyłącznie przejazdy rowerowe, bez ograniczenia na rodzaj
roweru.
4. Przystępując do Treningu/Rywalizacji należy wybrać Miasto, stowarzyszenie lub obszar
metropolitarny, dla którego zbierane są kilometry.
5. Wybór Miasta, stowarzyszenia, związku lub obszaru metropolitarnego nie jest uzależniony
od miejsca, w którym dokonywane są przejazdy. Aplikacja działa na terenie całego świata, dlatego
uczestnik przebywający poza granicami kraju również może przystąpić do Projektu wybierając
jednocześnie Organizatora Lokalnego.
6. Organizator Lokalny ma prawo utworzenia oddolnych rywalizacji poprzez tworzenie grup,
do których dołączają poszczególni uczestnicy Projektu.
7. Uczestnik może dołączyć tylko do jednego Organizatora Lokalnego (Miasta, stowarzyszenia
lub obszaru metropolitarnego).
8. Uczestnik może uczestniczyć tylko w jednej grupie utworzonej przez Organizatora Lokalnego.
9. Uczestnik może zmienić grupę w dowolnym momencie. Zmiana grupy powoduje,
że dotychczasowe zebrane kilometry nie przechodzą wraz z użytkownikiem do nowej grupy.
W rankingu indywidualnym użytkownika uwzględnione są wszystkie zebrane kilometry bez
względu na ilość grup, do których należał.
10. Przejazd uczestnika musi zostać zsynchronizowany w ciągu 48 godzin po jego ukończeniu.
Po upływie tego czasu przejazd zostaje automatycznie usunięty z rywalizacji i będzie widoczny
jedynie w indywidualnej historii aktywności uczestnika. W uzasadnionych przypadkach Organizator
ma prawo zaliczyć trening zsynchronizowany po 48h.
11. Uczestnik może zaimportować inny przejazd rowerowy z aplikacji/urządzenia GARMIN
do rywalizacji, pod warunkiem, że ten nie był poprzednio ręcznie edytowany przez użytkownika.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content