REGULAMIN
RODZINNEGO RAJDU ROWEROWEGO
I. CEL Popularyzacja rajdu rowerowego jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i spędzania wolnego czasu.
Integracja społeczności gminnej i powiatowej
Kształtowanie wytrzymałości jako formy zdrowego, rodzinnego stylu życia
II. ORGANIZATOR : Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
III. TERMIN I MIEJSCE :
Termin : 28.05.2023 (niedziela), godz. 10.15 2. Start i meta – Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej (ul. Kraczewicka 31)
IV . WARUNKI UCZESTNICTWA I ZGŁOSZENIA:
1. W rajdzie mają prawo startu osoby, które ukończyły 18 lat.
2.Osoby, które nie ukończyły 18 lat mogą wystartować w rajdzie pod opieką opiekuna prawnego
3. Wszyscy uczestnicy rajdu muszą posiadać kask zabezpieczający głowę.
4. Każda drezyna rowerowa może pomieścić 4 osoby, a na każdą z nich musi przypadać przynajmniej jedna osoba dorosła.
5. Wszyscy uczestnicy muszą być zweryfikowani w Biurze Zawodów (przed rajdem) Warunkiem dopuszczenia do udziału będzie złożenie podpisu pod oświadczeniem o starcie w marszu na własną odpowiedzialność (podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12.09.2001r. Dz. U. Nr 101 poz. 1095).
6. Weryfikacja uczestników odbędzie się w Biurze Zawodów w dniu zawodów.
7. Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa.
8. BIURO ZAWODÓW mieści się na ul. Kraczewickiej 31 Ośrodek Sportu i Rekreacji
w Poniatowej Czynne w godz. 8.00-15.00 lub (bezpośrednio przed zawodami)
9. Rajd ma charakter imprezy rekreacyjnej, w związku z czym na trasie rajdu nie będzie obsady sędziowskiej, nad bezpieczeństwem będzie czuwał organizator rajdu.
10. Wszystkich uczestników obowiązują zasady Fair Play.
11. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.
12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki mające miejsce na trasie marszu, wynikające z winy uczestnika marszu.
PLAN TRASY RAJDU
godz. 10:15 wyjazd z parkingu OSiR – trasa ok. 8 km do Karczmisk – przejazd drezyną rowerową ok. 10 km – ognisko – powrót- ok. 8 km do Poniatowej
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0
Wybrana wartość: 0

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content