REGULAMIN KORZYSTANIA Z WODNEGO TORU PRZESZKÓD

 

 1. Wodny tor znajduje się na terenie pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowa.
 2. Wodny tor przeszkód jest czynny w godzinach otwarcia pływalni.
 3. Korzystanie z Wodnego Toru Przeszkód dozwolone jest wyłącznie dla osób umiejących pływać, powyżej 7 roku życia.
 4. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z wodnego toru wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 5. Z Wodnego Toru jednocześnie może korzystać 20 osób.
 6. Przed wejściem na tor korzystający muszą zdjąć zegarki, kluczyki, obrączki, kolczyki lub inne ostre przedmioty.
 7. O wszelkich uszkodzeniach i nieprawidłowościach zamocowania, szczelności itp. natychmiast powiadomić najbliższego ratownika.
 8. Tor należy przechodzić od początku do końca w jednym kierunku.
 9. Na terenie Wodnego Toru Przeszkód zabrania się:
 • wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, środków odurzających itp.,
 • skakania z innych obiektów (krawędzi basenu, słupka startowego itp.) na moduł lub z modułu,
 • korzystania z Wodnego Toru w ciemności (wyłączenie energii elektrycznej),
 • zabrania się przepływania pod modułami,
 • zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu lub innych osób,
 • wykorzystywania modułów niezgodnie z przeznaczeniem.
 1. Za szkody spowodowane przez dzieci odpowiadają rodzice lub opiekunowie.
 2. Na terenie Wodnego Toru obowiązuje ruch jednokierunkowy.
 3. Osoby korzystające z wodnego toru obowiązane są do ścisłego  przestrzegania postanowień odrębnych regulaminów obowiązujących na terenie krytej pływalni w Poniatowej. 
 4. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy regulaminów lub/oraz nie stosujące się do poleceń ratowników mogą być usuwane z terenu pływalni bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonej opłaty.
 5. Skargi, uwagi i wnioski należy zgłaszać Dyrektorowi OSiR
 6. Regulamin wchodzi w życie dnia 11.02.2019 i obowiązuje do chwili demontażu toru przeszkód.DYREKTOR OSiR PONIATOWA

 

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content