REGULAMIN

Turnieju Brydża Sportowego w Poniatowej organizowanego w dniach 19 – 20 maj 2012 r.

I.                  Cel imprezy

Popularyzowanie brydża sportowego. Integracja klubów i drużyn sportowych.

II.               Termin i miejsce

Turniej Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Miasta odbędzie się w Kawiarni Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej przy ul. Fabrycznej 1.

  •        19.05.2012 r. godz. 10 00  – Turniej Par na IMPY
  •        19.05.2012 r. godz. 15 00  –  Turniej Teamów
  •         20.05.2012 r. godz. 10 00   – Turniej Par na MAXY (I sesja GPL)
  •         20.05.2012 r. godz. 15 00   – Turniej Par na MAXY (II sesja GPL)

III.           Warunki uczestnictwa

 W turnieju mogą brać udział wszyscy chętni, zgłaszając swój akces przed rozpoczęciem imprezy na 1 godzinę przed rozpoczęciem każdego turnieju, lecz do 15 minut przed rozpoczęciem turnieju. i wpłacając regulaminowe wpisowe tj.:

  • wpisowe do turnieju par, Teamów

           25,00 –  zawodnik zrzeszony w ZLZBS

–         30,00 –  zawodnik nie zrzeszony w ZLZBS

–         15,00 zł –  nestor od 71lat

–         20,00 –  junior do 25 lat

–         20,00 – kobiety, senior po 65roku

  •  wpisowe do Grand Prix Lubelszczyzny

30,00 + 5*zł – zawodnik niezrzeszony

25,00 + 5*zł – zawodnik nie zrzeszony w ZLZBS

         20,00 + 5*zł – kobiety, senior po 65roku, junior do 25 lat

         15,00 + 5* zł –  nestor od 71lat

* opłata na GPL

Organizatorzy nie przewidują innych ulg.

IV.            Organizatorzy

 Organizatorem imprezy na zlecenie Burmistrza Miasta jest Ośrodek Sportu i Rekreacji  w Poniatowej. Współorganizatorami są : Centrum Kultury, Promocji i Turystyki oraz Sekcja Brydża Sportowego

V.               Sposób przeprowadzenia

 Turniej teamów w zależności od ilości startujących zespołów przeprowadzony zostanie systemem „każdy z każdym”. O ostatecznym zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów wg punktacji 12 : 0.

Turniej par przeprowadzony zostanie systemem Mitschela lub Hovela na zapis „Maxymalny” i na „Impy”. O zwycięstwie decyduje ilość zdobytych punktów we wszystkich rozdaniach.

Wszystkie Turnieje są równorzędne pod względem wartości, decyduje klasyfikacja.

Obowiązują przepisy polskiego Związku Brydża Sportowego.

VI.            Koszty imprezy

 Koszty związane z organizacją imprezy pokrywają organizatorzy.

Koszty osobowe uczestników biorących udział w zawodach pokrywają jednostki delegujące.

VII.        Nagrody

 Zwycięscy każdego z turniejów otrzymują nagrody pieniężne wg regulaminu  ZLZBS :

–         50%wpisowego stanowi fundusz nagród

–         wpłata na rzecz ZLZBS zgodna z uchwałą Nr.3 z dnia 15.09.09ZLZBS w Lublinie

–         pozostała część wpisowego pokrywa koszty organizacyjne Współorganizatora – CKPIT w Poniatowej

oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez organizatorów.

Wykaz przyznanych nagród rzeczowych pokwitowany przez zawodników biorących udział w zawodach będzie stanowił załącznik do niniejszego regulaminu.

VIII.        Postanowienia końcowe.

Zawody będzie prowadził uprawniony sędzia ZLZBS w Lublinie wyznaczony przez organizatorów.

W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decydują organizatorzy oraz Sędzia turnieju.

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content