Regulamin

Turniej Piłki Siatkowej Mężczyzn

o Puchar Burmistrza Poniatowej w 2014r.

 

1.      Organizatorem turnieju jest OSiR w Poniatowej.

2.      Miejsce turnieju – Rozgrywki eliminacyjne w grupach – sala gimnastyczna w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej oraz sala gimnastyczna w Szkole Podstawowej w Poniatowej. Rozgrywki finałowe odbędą się w sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Poniatowej.

3.      Termin turnieju 13 kwietnia 2014r. od godziny 9.00

4.      Uczestnicy turnieju – w Turnieju uczestniczą 10 osobowe( dopuszcza się mniejsza liczbę zawodników) drużyny które zgłoszą się w ustalonym terminie.

5.      Przedstawiciele drużyn podają ich składy osobowe najpóźniej w dniu 07.04.2012 do godziny 15.00

6.      Niedopuszczalne jest uzupełnienie składów osobowych drużyn przez uczestników Turnieju z innych drużyn, w szczególności przez tych, którzy w trakcie obecnego Turnieju występowali już w innej drużynie.

7.      System prowadzenia rozgrywek:

Eliminacje: podział na grupy

– przy ilości drużyn do 6 – sety do 25 punktów

– przy ilości drużyn 7 – sety do 15 punktów

– przy ilości drużyn 8 i więcej – podział na 2 grupy i sety do 15 punktów.

a) jeżeli w Turnieju będzie uczestniczyć 9 drużyn, to zostaną one wylosowane do dwóch grup w kolejności:

                        I grupa – 1,2,3,4 – eliminacje w Sali Gimnazjum 

                        II grupa  – 5,6,7,8,9 – eliminacje w Sali ZST

b) jeżeli w Turnieju będzie uczestniczyć(7) siedem drużyn, to zostaną one wylosowane do dwóch grup w kolejności:

                        I grupa – 1,2,3

                        II grupa – 4,5,6,7

eliminacje w Sali Gimnazjum.

c)  jeżeli w Turnieju będzie uczestniczyć (6)sześć drużyn, to zostaną one wylosowane do dwóch grup po trzy drużyny w kolejności:

                        I grupa – 1,2,3

II grupa – 4,5,6

eliminacje w Sali Gimnazjum.

d) jeżeli w Turnieju będzie uczestniczyć pięć drużyn, to zostaną one wylosowane do dwóch grup w kolejności:

                        I grupa – 1,2,3

II grupa – 4,5

eliminacje w Sali Gimnazjum.

e) jeżeli w Turnieju będą uczestniczyć cztery drużyny, to zostaną one zaliczone do jednej grupy w kolejności:

                        1,2,3,4

eliminacje w Sali Gimnazjum.

8.      Rozgrywki w grupach będą prowadzone systemem: każdy z każdym do dwóch wygranych setów do 15, z tym, że ewentualny trzeci set będzie rozgrywany do 11 punktów.

Kolejność rozgrywania spotkań pomiędzy drużynami będzie następująca:

ü  przy 9 drużynach – grupa I: 

1z2; 3z4; 1z3; 2z4; 1z4; 2z3;

ü  przy 9 drużynach – grupa II:

                        5z6; 7z8; 9z5, 6z8, 9z7, 5z8, 9z6, 5z7, 9z8; 6z7;

ü  przy 7 drużynach 1 z 2;3 z 4;5 z 6;1 z 3;2 z 4;5 z 7;2 z 3;1 z 4;6 z 7

ü  przy 6 drużynach 1 z 2;4 z 5;1 z 3;4 z 6;2 z 3;5 z 6

ü  przy 5 drużynach 1 z 2;4 z 5;1 z 3;2 z 3

ü  przy 4 drużynach 1 z 2;3 z 4;1 z 3;1 z 4;2 z 4;2 z 3

9.      O kolejności drużyn w grupach będzie decydować kolejno:

ü  liczba zdobytych punktów

ü  liczba zdobytych setów

ü  liczba zdobytych małych punktów w setach

 

10.Finały (sety do 25 punktów)

·        drużyna, które zajęły II miejsce w grupie rozgrywa spotkanie z drużyną która zajęła I miejsce w drugiej grupie do dwóch wygranych setów (trzeci set do 15 punktów)

·        drużyny, które wygrają spotkania grają o I miejsce w Turnieju do dwóch wygranych setów (trzeci set do 15 punktów)

·        drużyny, które przegrają spotkania grają o III-IV miejsce w Turnieju do dwóch wygranych setów (trzeci set do 15 punktów)

·        dalsza kolejność drużyny w Turnieju będzie ustalona w oparciu o wyniki uzyskane w grupach

·        kolejność drużyn w grupie z czterema drużynami będzie kolejnością drużyn uzyskaną w całym Turnieju.

Finały będą rozgrywane w Sali Gimnazjum.

 

11.Nagrody i wyróżnienia:

a)     drużyna za I ,II ,III miejsce w Turnieju otrzymują Puchary oraz statuetki ufundowane przez Burmistrza Poniatowej.

 

Obsada sędziowska – OSiR

Sposób sędziowania – zgodnie z przepisami PZPS

Nie dopuszcza się zmiany regulaminu w trakcie przebiegu Turnieju.

OSiR H. Bilski

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content