W najbliższą niedzielę 20 marca 2022 r. zapraszamy wszystkich zimowych śpiochów na pobudkę podczas rajdu pieszego!
Zakładajcie wygodne buty, dres, zabierzcie kiełbaskę w plecak oraz wodę i spędźcie aktywnie i radośnie niedzielne przedpołudnie:)
Zapraszamy całe rodziny, szkoły podstawowe i inne placówki do wspólnego marszu i świętowania Pierwszego Dnia Wiosny!
REGULAMIN RAJDU PIESZEGO NORDIC WALKING „POWITANIE WIOSNY”
PONIATOWA 20.03.2022 r.
Cel imprezy
1. Popularyzacja spacerów i nordic- walking jako formy rekreacji zdrowego, aktywnego spędzania czasu wolnego
2. Promocja aktywności fizycznej i integracja społeczności i mieszkańców gminy Poniatowa.
3. Powitanie pierwszego dnia wiosny.
Organizator
OSiR Poniatowa, ul. Kraczewicka 31, 24-320 Poniatowa, T: 81 820 42 90, E: sekretariat@gmail.com
Termin i miejsce marszu
1. 20.03.2022r., Start marszu godzina 10:00- zakończenie ok. 12:00-13:00
2. Tereny gminy Poniatowa
Trasa i dystans
1. Start i meta- krytej pływalni OSiR
2. Trasa 10 km po terenie Gminy Poniatowa.
3. Po marszu planowany jest grill integracyjny i topienie Marzanny.
4. Gry i zabawy integracyjne na wesoło.
Uczestnictwo
1. Udział w Marszu jest darmowy.
2. Wszystkich chętnych zapraszamy na miejsce startu w dniu marszu.
3. Uczestników prosimy o przyniesienie ze sobą prowiantu na grill wg. uznania.
Postanowienie końcowe
1. Uczestnik jest zobowiązany przestrzegać regulamin.
2. Kwestie sporne rozstrzyga Organizator.
3. Uczestnik bierze udział w Rajdzie na własną odpowiedzialność. Organizator nie odpowiada za kontuzje, urazy i inne nieszczęśliwe wypadki.
4. Dzieci poniżej 13 r. ż. muszą być pod opieką rodzica/ opiekuna prawnego.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania wszelkich zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników biegu. Mogą one być wykorzystane przez Organizatora poprzez umieszczanie na nośnikach typu CD-ROM, DVD, w katalogach oraz mediach, na stronach internetowych, w gazetach i na wystawach, jak również na potrzeby promocyjno-reklamowe związane z działalnością prowadzoną przez Organizatora.

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content