Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Poniatowej informuje o unieważnieniu

naboru na wolne stanowisko ratownika wodnego krytej pływalni, ogłoszonego w dniu 21 listopada 2017 r.

na stronie Ośrodka  oraz na tablicy ogłoszeń pływalni.

Nabór został unieważniony z powodu słusznego protestu jednego z kandydatów

i niespełnienia przez pozostałych zgłoszonych kandydatów wymagań wskazanych

w ogłoszeniu.

                                                          Dyrektor OSiR –  inż. Henryk Bilski

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content