OSiR Poniatowa informuje, że woda w nieckach basenowych spełnia wymagania jakości określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 09 listopada 2015 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. z 2015 r. poz. 2016).

Komunikat wystosowano na podstawie wyników badań laboratoryjnych przeprowadzonych przez akredytowane laboratorium SGS na podstawie sprawozdania z dnia 11 czerwca 2019.

Kategorie: Archiwalne posty

Language
Skip to content