Regulamin Turnieju
Halowej Piłki Siatkowej
im. Zbigniewa Jasiukiewicza
W Kategorii OPEN (16+)
I. Miejsce i Termin
Hala SP w Poniatowej, ul. Szkolna 8.
25.02.2024r. 9:00 (losowanie grup)
Mecze w grupie I oraz finały (5 zespołów w fazie grupowej)

Hala ZS w Poniatowej, ul. Fabryczna 16 C
25.02.2024r. 9:15
Mecze w grupie II (4 zespoły w fazie grupowej)

OLDBOY (50+)
24.02.2024r. 15:00
Hala SP Poniatowa, ul. Szkolna 8

II. Organizatorzy
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej
ul. Kraczewicka 31
24-320 Poniatowa

III. Cele turnieju
– Umożliwienie rywalizacji sportowej
– Promocja i popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców Gminy Poniatowa i powiatu opolskiego
– Integracja społeczności lokalnej
– Propagowanie zdrowego stylu życia
IV. Warunki uczestnictwa

– Turniej przeznaczony jest dla wszystkich uczestników od 16 r. ż.
– Warunkiem uczestnictwa jest zgłoszenie drużyny poprzez formularz dostępny na stronie internetowej www.osir.poniatowa.pl
– O zapisie decyduje kolejność zgłoszenia do turnieju oraz uiszczenia zbiorowej opłaty wpisowej (20 zł/osoba np. 10 os. x 20zł = 200 zł) na konto OSiR nie później niż do 19.02.2024r. dane do wpłaty:
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej Nr konta: 32 8735 0007 0006 5360 2000 0100 Tytułem: Nazwa drużyny, Turniej Siatkówki kat. OPEN
– Brak uiszczenia opłaty wpisowej w w/w terminie oznacza wykreślenie z listy drużyn zgłoszonych do turnieju
– Drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników
– Turniej rozegrany zostanie na dwóch halach (Grupa I oraz finały – Hala w SP Poniatowa ul. Szkolna 8, Grupa II – Hala ZS Poniatowa, ul. Fabryczna 16c)
– Zawodnicy mają obowiązek przesłać listę zawodników zgłoszonych do danej drużyny na adres e-mail: sekretariat@osir.poniatowa.pl nie później niż do 19.02.2024r.

V. System rozgrywek

Kategoria OPEN:
Drużyny podzielone będą na dwie grupy (losowanie odbędzie się w dniu zawodów o godzinie 9:00 na Hali w SP Poniatowa, ul. Szkolna 8.
W grupie A rozstawione będzie 5 zespołów. W grupie B rozstawione będzie 4 zespoły. Rozgrywki w grupie prowadzone będą w systemie każdy z każdym.
Zespoły, które zajmą w swoich grupach miejsca 1. grają w finale turnieju. Zespoły, które w swoich grupach zajęły miejsca 2. grają mecz o miejsce 3.

Kategoria OLDBOY:
4 zespoły w systemie rozgrywek każdy z każdym. Do dwóch wygranych setów rozgrywanych do 25 pkt. Przy stanie 1:1 tie-break do 15 pkt.

VI. Przepisy i skład drużyny

◦ spotkania rozgrywa się do dwóch wygranych setów do 15 pkt. z przewagą dwóch punktów w grupie A (5 drużyn) oraz do 21 pkt. z przewagą dwóch punktów, w Grupie B (4 drużyny) , przy stanie 1:1 (Tie-break) – dogrywka do 15 pkt.
◦ obowiązuje rotacyjna kolejność wykonywania zagrywki (dozwolona wyłącznie zagrywka tenisowa lub dolna, a piłka musi być podrzucona przed wykonaniem zagrywki);
◦ obowiązują przepisy gry w piłkę siatkową halową
◦ pozostałe ustalenia zgodne z regulaminem PZPS.
◦ Drużyna składa się z maksymalnie 10 zawodników
◦ Limit drużyn, biorących udział w turnieju : 9

Punktacja:
za zwycięstwo 2 pkt., porażka 1 pkt., walkower 0 pkt.
Kolejność zespołów ustala się według ilości zdobytych punktów.
W przypadku uzyskania równej ilości punktów przez dwie lub więcej drużyn o zajętym miejscu decydują:
◦ lepszy stosunek setów z całych rozgrywek;
◦ lepszy stosunek małych punktów z całych rozgrywek;
◦ wynik bezpośrednich spotkań.


VII. Postanowienia końcowe

1. Za nieprzestrzeganie regulaminu i przepisów gry grozi kara dyskwalifikacji z turnieju lub walkower. Karę orzeka organizator.
2. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności prawnej za stan zdrowia uczestników i udział w rozgrywkach osób chorych. Osoby biorące udział w rozgrywkach powinny poddać się wcześniej we własnym zakresie badaniom lekarskim stwierdzającym ich dobry stan zdrowia, umożliwiający udział w turnieju.
3. Zawodnicy nie mogą grać w okularach, łańcuszkach, obrączkach itp.
4. Zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ze sobą
dokument potwierdzający ich tożsamość.
7. Na wniosek drużyny przeciwnej sędzia, przed meczem, ma obowiązek sprawdzenia tożsamości zawodników. Po zakończeniu spotkania wszelkie wnioski i protesty drużyn nie będą weryfikowane .
8. Do interpretacji powyższego regulaminu uprawniony jest jedynie organizator.
9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione i zgubione w szatni oraz w trakcie trwania turnieju.
10. Za szkody powstałe w szatniach odpowiada drużyna.
11. Wyniki oraz tabele będą dostępne na stronie www.osirponiatowa.pl oraz na Facebooku (profil OSiR Poniatowa)
12. Uczestnicy biorący udział w Turnieju oświadczają, że zapoznali się z treścią regulaminu oraz akceptują jego warunki. Jednocześnie wyrażają zgodę na fotografowanie w trakcie rozgrywek oraz umieszczenie zdjęć na stronie internetowej OSiR oraz mediach społecznościowych (Facebook).

VIII. Nagrody

Drużyny biorące udział w Turnieju otrzymają pamiątkowe przypinki oraz dyplomy.
Dla wszystkich uczestników przewidziany jest poczęstunek, woda.
Wpisowe zebrane od uczestników turnieju przeznaczone zostanie na w/w nagrody.


0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content