W dniu 29 sierpnia 2021 r. odbyły się pierwsze Dożynki Gminne w Dąbrowie Wronowskiej, których organizatorem byli: Burmistrz Poniatowej Paweł Karczmarczyk, Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej, Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej, Sołectwo Dąbrowa Wronowska, a współorganizatorami: Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Wronowskiej i Zarząd LZS “Dąbrowiak” Dąbrowa Wronowska.
Dla nas bardzo duże znaczenie miał Jubileusz 30-lecia LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska, który z powodu pandemii nie odbył się w roku poprzednim i obchodzony był podczas Dożynek🏆
Burmistrz Poniatowej- Pan Paweł Karczmarczyk wraz z Przewodniczącą rady Miejskiej- Panią Ewą Baranowską, Pan Zbigniew Bartnik- Prezes LZPN, Pan Robert Gromysz -Wiceprezes ds. współpracy z klubami młodzieżowymi i samorządami z ramienia LZPN, Prezes Miejskiego Klubu Sportowego Stal Poniatowa- Pan Janusz Jakubczyk, Dyrektor OSiR Poniatowa- Pani Barbara Burzyńska wręczyli Prezesowi LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska- Panu Rafał Hysa pamiątkowe grawertony. Docenieni zostali również poszczególni działacze klubowi, którym medale wręczył Prezes LZPN, a statuetki Prezes LZS Dąbrowiak, Dyrektor OSiR i Pan Burmistrz:
Statuetkę oraz Tytuł Honorowego Działacza Sportowego otrzymał Pan JAN WITEK: za działalność sportową, organizatorską, trenerską oraz za 30 lat aktywnej gry w klubie LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska.
Statuetkę ZASŁUŻONY DZIAŁACZ KLUBU otrzymali:
1. Tomasz Wróbel
2. Zdzisław Dębiec
3. Robert Zawadzki
4. Arkadiusz Sola
5. Mirosław Pochodyła
6. Mirosław Sola
7. Andrzej Wojciechowski
8. Michał Jackowski
9. Tomasz Krzyżanek
10. Seweryn Świątek
Statuetkę PODZIĘKOWANIA ZA OKAZANE WSPARCIE DLA KLUBU otrzymali:
1. Jerzy Szymański
2. Adam Kramek
3. Grzegorz Kowalski
4. Grzegorz Dajos
5. Przemysław Szwed
6. Marek Jackowski
7. Paweł Niezbecki
8. Zbigniew Chęć
9. Robert Chęć
10. Dariusz Samołyk
11. Rudzki Dariusz
12. Mirosław Szlachetka
13. Marek Koszałka
14. Tomasz Greczkowski
15. Andrzej Stocki
16. Dariusz Stolarz
17. Dariusz Winnicki
18. Andrzej Mazurek
19. Rafał Hysa
Wszystkim zasłużonym działaczom, sportowcom, trenerom i osobom, które przez 30 lat istnienia LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska przyczyniły się do powstania i rozwoju klubu- serdecznie dziękujemy i gratulujemy odznaczeń!
Prezes LZS Dąbrowiak- Pan Rafał Hysa podziękował wszystkim za pomoc w zorganizowaniu obydwu uroczystości. Szczególne podziękowania przekazał Panu Burmistrzowi, Pani Dyrektor Centrum Kultury, Promocji i Turystyki w Poniatowej- Joannie Kawałek, Pani Kierownik Wydziału ds. Promocji- Marzenie Wójtowicz, Panu Komendantowi OSP Dąbrowa Wronowska- Łukaszowi Jackowskiemu, Panu Janowi Witkowi, Panu Wiceprezesowi LZS Dąbrowiak – Mirosławowi Soli oraz Pani Dyrektor OSiR- Barbarze Burzyńskiej. Panu Burmistrzowi, Pani Dyrektor OSiR oraz Panu Janowi Witkowi zostały podarowane również pamiątkowe koszulki LZS Dąbrowiak.
Równolegle do uroczystości Dożynek, na sąsiednim boisku LZS „Dąbrowiak” odbywały się mecze towarzyskie zorganizowane z okazji Jubileuszu. Mecze sędziowali pracownicy OSiR: Radosław Mroczkowski i Sebastian Grzelak. Mecze przebiegały w bardzo sympatycznej i przyjacielskiej atmosferze. Zawodnicy stanęli na wysokości zadania i po zaciętej walce, drużyny uplasowały się na poniższych miejscach:
I miejsce zajęła drużyna oldboye “Dąbrowiaka”,
II miejsce zajęła drużyna „GPGK Sp. z o.o.”,
III miejsce zajęła drużyna „UM w Poniatowej”,
IV miejsce zajęła drużyna “Sołtysi”
Serdecznie dziękujemy zawodnikom za sportowy wkład w upamiętnienie Jubileuszu⚽️
Dziękujemy naszej utalentowanej ratowniczce- Agnieszka Kida za podwójny wkład w przygotowanie uroczystości- przy przygotowaniu poczęstunku jako Prezes KGW Kowala oraz za malowanie twarzy dzieciaczkom ❤
Podziękowania składamy również Panu Dariusz Marcin Zając z żoną, którzy udostępnili dla dzieci dmuchany zamek i tor przeszkód na cały czas trwania uroczystości.
Przede wszystkim dziękujemy wszystkim mieszkańcom naszej Gminy za tak liczne przybycie!
Mamy nadzieję, że zarówno Dożynki Gminne 2021, jak i Jubileusz 30-lecia LZS Dąbrowiak Dąbrowa Wronowska, na długo jeszcze zostanie w naszych sercach❤️

0 komentarzy

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Language
Skip to content