Ośrodek Sportu i Rekreacji w Poniatowej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.  

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.osir.poniatowa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2020.04.15. Data ostatniej dużej aktualizacji:  2021.03.28

Language
Skip to content